Bugün 02 Ekim 2022 Pazar, ona seni seviyorum diyin!
 

En Güzel Aşk Şarkılarıbugün bize pir geldi
gülleri taze geldi
önü sıra kanberi
ali murtaza geldi
ali benim şahımdır
kıble kıblegahımdır
miraçtaki muhammed
o benim padişahımdır

padişahım yaradan
okur ağdan karadan
ben pirden ayrılalı
kaç yıl geçti aradan
yüzyıl geçti aradan
eyvallah şahım eyvallah ali sensin güzel şah
illallah şahım illallah hak la ilaha illallah
hak ilaha illallah
aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah
ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah

padişahım yaradan
okur ağdan karadan
ben pirden ayrılalı
yüz yıl geçti aradan
aramı uzattılar
yarama tuz attılar
fazlıdan bir kul geldi
bedestanda sattılar
satarlar bedestanda
ses gelir gülistanta
muhammed'in hatemi
bülgüzardır aslanda

gelgüzarım aslanım
sevdasını çekerim
ben pirden ayrılalı
gözyaşımı dökerim
gözyaşımı dökerim
dökerim gözyaşımı
gör mevlanın işini
keşiş kurban eyledi
yedi oğlunun başını

keşiş kurban eyledi
ne hoş bir an eyledi
yeryüzünde melekler
hepsi figan eyledi
figan ederler melekler
kabul olsun dilekler
yezit bir dert eyledi
o dert beni del eyler
eyvallah şahım eyvallah eyvallah şahım eyvallah
hak la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

yezit bir dert eyledi
imamlar vird eyledi
şahım bir şehir yaptı
kapusun dört eyledi
dört eyledi kapusun
lalu cevher yapusun
yezidler şehit etti
imamların hepisin
la ilaha illallah illallah şah illallah
la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

hasan'a ağu ezdiler
hüseyne nice kıydılar
zeynel ile bakır'ı
bir zindana koydular
zından değil cezadır
cafer kazım rıza'dır
riza'nın binbir ismi
yollarını gözedir
taki naki ağladı
gözyaşını çağladı
asker ile mehdi'yi oniki'ye bağladı

oniki'dir katarım türlü metah satarım
yükümüz cevherdendir müşteriye satarım
satarım müşteriye kervan kalka yürüye
cebrail'i eş etti cennetteki hürüye
hürüye eş eğledi hatırın hoş eyledi
kuluna kanat verdi
havada kuş eyledi
kuş eyledi havada gezer düzde ovada
melekler saf saf oldu el kaldırmış duada

hatayım hal cağında hak gönül alçağında
yüzbin kabe yapmasza bir gönül alçağında
hak la ilaha illallah illallah şah illallah
la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

aşık daimi

Yorumlar

Henüz kimse tarafından yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Adınız:
Mesajınız: